tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

27 Lis 2018

Informacja dla studentów kierunku pielęgniarstwa II roku

realizujących Projekt pn „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.

 

Informujemy, że   świadczenia tj. stypendia i wynagrodzenie za obowiązkowe praktyki zawodowe otrzymane w związku z realizacją Projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo” są:

1. zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych;

2. - dla studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia świadczenia te nie podlegają obowiązkowi  ubezpieczeń emerytalnych i rentowych;

- dla studentów powyżej 26 lat kwota wypłacanych świadczeń pomniejszona zostanie o składki obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych.

Powrót wstecz